Digitalisering for økonomer > Andre oppgaver > 6.1 Fotballklubb

En fotballklubb trenger en enkel database til å holde oversikt over lag, spillere og trenere. Ønsket informasjon om spillerne er medlemsnummer, fornavn, etternavn og epost-adresse. Lagene er nummerert og har et beskrivende navn. Hvert lag har én eller flere trenere, og den enkelte kan være trener for flere lag. Ønsket informasjon om trenerne er et unikt trenernummer, trenerrolle, fornavn, etternavn og epost. Situasjonen kan illustreres i et ER-diagram som vist til høyre.

a) Forklar begrepene entitetstype, kardinalitet og medlemsskap
med henvisning til diagrammet. Foreslå også en kort beskrivelse av koblingene (begge retninger) i diagrammet.

b) Ta nå utgangspunkt i ER-diagrammet og angitt informasjonsbehov. Identifiser nødvendige tabeller og sett opp tabelldefinisjone i en normalisert database.

 

a) Hvert begrep må både forklares generelt og eksempler må gis med henvisning til diagrammet. Eksempler på forslag til beskrivelse: Et Lag Har (minst) en eller flere spillere. En Spiller Deltar på ett og bare ett Lag.

b) Her må koblingstabell mellom Lag og Trener være med pga. mange-til-mange kobling, og primær- og fremmednøkler må være som angitt som i tabelldefinisjonene nedenfor. Tabell- og feltnavn bør være beskrivende.

Tabelldefinisjoner:

Spiller(MedlemsNr, Fornavn, ENavn, epost, *LagNr)
Lag(LagNr, Beskrivelse)
Trener(TrenerNr, Rolle, Fornavn, ENavn, epost)
LagTrener(*LagNr, *TrenerNr)