Digitalisering for økonomer > Andre oppgaver > 6.3 Verktøyleie

Et firma leier ut forskjellige type verktøy og maskiner til bedrifter og privatpersoner. Ved utleie opprettes en leieavtale i samsvar med følgende ER-diagram:

Om kunder trengs opplysninger om kundenummer, navn, adresse og e-postadresse, mens nødvendig informasjon om hvert verktøy er type, merke, effekt (antall kilowatt) og årsmodell. Leieavtaler har et avtalenummer og en dato.

 

Oppgave:

Utvid ER-diagrammet med nødvendig koblingstabell, og sett opp tabelldefinisjoner på grunnlag av opplysningene ovenfor.

 

Mange-til-mangekobling mellom leieavtale og verktøy medfører at koblingstabell er påkrevd. Legg merke til koblingstypene til Verktøyleie. "Må" er påkrevd medlemsskap på begge sider mot Leieavtale. At Verktøy "Kan" inngå Verktøyleie følger av ER-digrammet vist i oppgavteksten.

Tabelldefinisjoner

Kunde(KundeNr, Navn, Adresse, e-postadresse)
Leieavtale(AvtaleNr, Dato, *KundeNr)
Verktøy(VerktøyNr, Type, Merke, Effekt, Årsmodell)
VerktøyLeie(*AvtaleNr, *VerktøyNr)

 

Det bør presiseres at Kundetabellen ikke er normalisert siden Navn og Adresse består av flere verdier eller deler og er derfor ikke i samsvar med 1NF.