Digitalisering for økonomer > Andre oppgaver > 6.6 Solstudio

Godogbrun AS har lenge drevet solstudio med salg av soltimer. Firmaet har flere ansatte, de fleste studenter på deltid. Godogbrun trenger en enkel database som kan gi bedre oversikt over virksomheten. Informasjonsbehovet er som følger:

Kundene registreres ved første gangs kjøp av soltimer. Hver kunde har et kundenummer, fornavn, etternavn, e-postadresse, gateadresse og postadresse som består av postnummer og poststed.

Betaling for soltimer gjøres ved hjelp av et betalingskort, et såkalt solkort. Godogbrun selger ulike typer kort som gir anledning til et antall soltimer. En korttype er identifisert med en type-id, har en beskrivelse og en pris, samt opplysning om antall soltimer totalt og resterende timer. (Resten reduseres når solkortet blir brukt.) Hvert kortsalg har opplysning om ansatt (selger), kunde (kjøper), korttype og tidspunkt for salget. Hvert salg gjelder kun én korttype. En kunde kan kjøpe kort flere ganger.

Databasen skal inneholde sentrale opplysninger om de ansatte: ansatt-id, fornavn, etternavn, telefonnummer, gateadresse, postadresse, ordinær timelønn og kategori (blant annet fast ansatte og vikarer). De fast ansatte er plassert på et lønnstrinn. Godogbrun har definert omkring 20 ulike lønnstrinn som angir månedslønn og overtidslønn pr. time. Ikke alle lønnstrinn er i bruk.

a) Utform et ER-diagram på grunnlag av opplysningene ovenfor. Spesifisér eventuelle forutsetninger.

b) Identifiser nødvendige tabeller og sett opp normaliserte tabelldefinisjoner med utgangspunkt i ER-diagrammet i punkt a) og opplysningene i oppgaveteksten.

 

 

a) ER-diagram

For å klargjøre koblingene i løsningsforslaget er noen av dem forsynt med en beskrivende tekst. De fleste koblingenes medlemsskap må være som angitt i løsningsforslaget for ikke å komme i konflikt med oppgavebeskrivelsen. Entitetstypen Postadresse bør angis i ER-diagrammet og må defineres som tabell i databasen for at tabelldefinisjonene skal bli normaliserte.

Ansatte og Lønnstrinn er koblet med ikke-obl. medlemskap på begge sider slik at en koblingstabell må defineres (AnsattLønn i løsningsforslaget). En entitetstype AnsattLønn kan legges inn i ER-diagrammet på denne måten, men er ikke påkrevd.

b) Tabelldefinisjoner:

Basert på ER-diagrammene i a) og informasjonsbehovet i angitt i oppgaveteksten kan følgende sju tabeller defineres:

Kunde(KundeNr, Foravn, ENavn, epost, GateAdr, *PostNr)
Poststed(PostNr, Sted)
Solkort(TypeId, Beskrivelse, Pris, TotTimer, Resttimer)
Kortsalg(SalgNr, Tidspunkt, *Type, *AnsattId, *KundeNr)
Ansatt (AnsattId, Foravn, ENavn, TelefonNr, Timelønn, Kategori, GateAdr, *PostNr)
Lønnstrinn(Ltr, MndLønn, OverTime)
AnsattLønn (*AnsattId, *Ltr)