Digitalisering for økonomer > Andre oppgaver > Om datamodelleringsoppgavene

Oppgavene dreier seg om datamodellering med bruk av ER-diagram som er beskrevet i lærebokens kapittel 6.3. Et ER-diagram utgjør grunnlaget for å definere relasjonsdatabasens tabeller og primærnøkler samt kobling av tabeller ved hjelp av fremmednøkler. Datamodellene omhandler reelle problemstillinger, men er forenklet og ikke ment å beskrive de aktuelle situasjonene på en fullstendig eller dekkende måte. Oppgavene legger til grunn at studenten er kjent med hovedprinsippene i ER-modellering. Situasjoner som krever spesielle modelleringsvarianter er ikke behandlet i læreboken, og inngår derfor heller ikke i oppgavene her.
Svar på oppgavene skal baseres på samme notasjon som i fremstillingen i kapittel 6.3.