Digitalisering for økonomer > Andre oppgaver > Oppgaver til kapittel 6.3 Datamodellering