Digitalisering for økonomer > Ressurser > Supplement til boken > Bokens fire deler. Kapitteloversikt

Boken er delt inn i fire hovedområder med del II informasjonsteknologi og del III Iforretningssystemer som de mest sentrale. Hovedperspektivet er bedrifter og hvordan de kan utnytte IT og forretningssystemer til å oppnå gevinster i form av effektivisering og kostnadsbesparelser, bedre beslutninger og styring, og konkurransefortrinn. Det understrekes imidlertid at slike systemer kan være like relevante og viktige for offentlige virksomheter og institusjoner.


Del I - Digitalisering og IT-systemer

1. Digitalisering endrer samfunnet

2. IT-systemer i bedriften

Del II Informasjonsteknologi, Internett og databaser

3. Datamaskinen

4. Digtale data

5. Kunstig intelligens og maskinlæring

6. Databaser og datamodellering

7. Datanettkommunikasjon og datanettverk

8. Internett og web

9. Applikasjoner og applikasjonsarkitektur

Del III Forretningssystemer

10. Forretningssystemer - et rammeverk

11. ERP-systemer

12. Transaksjonssystemer

13. Logistikk-, produksjons-, CRM- og HRM-systemer

Del IV Datasikkerhet og digital etikk

14. Datasikkerhet, sårbarhet og etiske problemstillinger