Digitalisering for økonomer > Ressurser > Supplement til boken > Figurer i boken

Filen er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt passord, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.