Digitalisering for økonomer > Ressurser > Supplement til boken > Rettelser

 

Side Feil og rettelser
93 Tabell 3.3, Diskstørrelse, Antall ganger skal være 10.000 (ikke 1000)
156 Siste avsnitt, første setning skal rettes til: «.... kan tabellene se ut som vist i figur 6.2 og vist på nytt i figur 6.8 her.»
161 Stort avsnitt under midten av siden, foran 2NF: I tre tabelldefinisjoner mangler understreking av primærnøkkel: StudentNr, TelefonNr og StudentNr.
162 Under overskriften 3NF: I to tabelldefinisjoner mangler understreking av primærnøkkel: StudentNr
164 - 174 Feil henvisning til figurnumre fra figur 6.10 til 6.22. Nummerhenvisninger er forskjøvet med 1 slik at henvisning til 6.9 (2. linje) skal være 6.10, henvisning til 6.12 (side 166 3. avsnitt) skal være 6.13 osv. inntil 6.21 (side 174 1. avsnitt) som skal være 6.22.
164 siste linje: I tabelldefinisjonen mangler understreking av primærnøkkel: RegNr
171 I alle fire tabelldefinisjoner mangler understreking av primærnøkkel: KundeNr, FakturaNr, *FakturaNr, *VareNr og VareNr (første felt i tabelldef.)
194 Feil i Note 3 nederst på siden: eksponering/eksponenter mangler. Lysetes hastighet er 108 m/s, regnestykke ℷ = 108/109 = 0,1 m
337 Figur 13.3 viser et produksjonslokale, men det er IKKE til Lobas
378 2. avsnitt, siste setning skal være "De fire kategoriene..."