Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter