Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter > Kapittel 1 Digitalisering endrer samfunnet
Note Side Tema Web-lenke  
1 16 Informasjonsteknologi definisjon https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=informasjonsteknologi&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=begge  
2 17 St.m. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/  
3 18 ENIAC fra 1946 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kH8gehlirrE  
4 19 IKT i husholdningene https://www.ssb.no/ikthus  
5 19 75 % av befolkningen på nett https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/tre-av-fire-har-handlet-pa-nett-det-siste-aret  
6 20 Digitalisering og bruk av massemedier https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/stabil-andel-tv-seere-flere-leser-nettaviser  
7 21 Finn.no, antall pålogginger https://dig2100.no/finn-no-en-tjeneste-plattform/  
8 21 Nettverkseffekter av nettbaserte markedsplasser https://www.digi.no/artikler/kommentar-om-leiesykler-og-plattformokonomi/460668  
9 22 Effektivisering av entreprenørbransjen https://www.mynewsdesk.com/no/telia-norge/pressreleases/telia-og-effera-med-iot-partnerskap-for-aa-digitalisere-entreprenoerbransjen-2473349  
10 22 SINTEF: Effekter av teknologiske endringer  https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2378812/A27222.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
11 23 1 million Android-apper https://play.google.com/store/apps?utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_content=30Mar15&utm_campaign=Evergreen&pcampaignid=MKT-EG-emea-no-all-Med-hasem-ap-Evergreen-30Mar15-1%7cONSEM_kwid_43700006834696649&gclid=EAIaIQobChMI1a3wyMmI1gIVS9wZCh3Q0gC_EAAYASAAEgIFZvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CPzk8vPJiNYCFY7bGAodHsUBCA  
12 23 Andel med tilgang til smarttelefon, PC og bredbånd https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/faktaside  
13 27 Amazon, det mest verdifulle selskapet https://www.aftenposten.no/verden/i/A2avwr/amazon-er-verdens-mest-verdifulle-selskap  
14 28 Evry, datasenter på Fetsund https://www.tietoevry.com/no/nyhetsrom/alle-nyheter-og-meldinger/pressemeldinger/2017/11/evrys-skybaserte-datasenter-oppnar-internasjonale-sertifiseringskrav/  
15 28 Statkraft, etablering av datasentre https://www.statkraft.no/nyheter/nyheter-og-pressemeldinger/arkiv/2019/statkraft-og-haugaland-naringspark-med-samarbeid-for-a-tiltrekke-datasentre/  
16 29 2012, digitalisering av Norge http://www.dagensit.no/article2371286.ece Side fjernet/flyttet
17 29 St.m. 27 "Digital agenda for "Norge" https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/  
18 30 2019: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor  https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-offentlig-sektor/id2612415/  
19 30 2019: Norge best på offentlig digitaliering https://www.digdir.no/om-oss/kva-er-digitaliseringsdirektoratet/703  
20 30 Om Altinn.no https://www.altinn.no/om-altinn/hva-er-altinn/  
21 31 Digitalisering av offentlige anskaffelser https://www.difi.no/rapport/2018/05/stor-satsning-pa-effektivisering-av-offentlige-anskaffelser  
22 31 Offentlige anskaffelser for 500 milliarder https://www.anskaffelser.no/om-oss  
23 31 Bergen kommune https://www.bergen.kommune.no/  
24 32 Digitaliseringsstrategi Bergen kommune https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/3579832/Digitaliseringsstrategi-Bergen-kommune-2021-2025-  
25 32 Programvareroboten Digifrid https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/samfunn/bli-kjent-med-roboten-digifrid-kommunens-digitale-medarbeider  
26 32 Chat-roboten Kommune-Kari https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/publikasjoner/bergenseren/reportasjer/slik-moter-du-den-digitale-kommunen  
27 33 Datasjøen i Bergen kommune  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/samfunn/sjosette-datasjoen-til-kommunen Side fjernet/flyttet
28 34 Diagnostisering med mobilapper https://teknologiradet.no/er-du-syk-still-diagnose-med-mobilen/  
29 34 "Google"  sykdom og symptomer https://dinside.dagbladet.no/okonomi/slik-googler-du-sykdom-og-symptomer/60946385  
30 34 Operasjoner med roboter https://tidsskriftet.no/2000/01/tema/bildeveiledet-og-robotisert-behandling-kybernetikkens-inntog-i-klinisk-medisin  
31 35 Sykehuspartner leverer IKT-tjenester  https://sykehuspartner.no/om-oss#visjon-og-mal  
32 36 Politiets IKT-tjenester (PIT)  https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/pit/om-pit/organisasjonen/  
33 36 Schengensamarbeidet https://snl.no/Schengensamarbeidet  
34 37 NAVs IT-systemer  https://vimeo.com/233628961  
35 37 Nav stanset IT-prosjekt etter bruk av 700 mill. https://www.dn.no/samfunn/nav-stanset-it-prosjekt-etter-a-ha-brukt-700-mill/1-1-5028957  
36 37 NAV oppgraderer gamle systemer for 440 millioner  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/10/07/195710624/440-millioner-til-it-systemer-i-nav