Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter > Kapittel 13 Logistikk-, produksjons-, CRM- og HRM-systemer