Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter > Kapittel 14 Datasikkerhet, sårbarhet og etiske problemstillinger
Note Side Tema Web-lenke
1 362 Påvirking av den amerikanske valgkampen 2016 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zGWEob/rapport-russiske-myndigheter-paavirket-valget-i-usa-i-2016
2 367 Cyberkrim i cyberspace https://snl.no/cyberspace
3 371 Norsk Hydro rammet av et løsepengevirus  https://www.nrk.no/norge/hydro-utsatt-for-dataangrep_-_--ikke-opplevd-lignende-1.14479736
4 371 Norsk Hydro - løsepengevirus  https://www.hydro.com/no-NO/media/pa-dagsorden/cyberangrep-pa-hydro/
5 371 Norsk Hydro-angrepet kostet 550-650 mill.  https://www.hydro.com/no-NO/media/pa-dagsorden/cyberangrep-pa-hydro/
6 371 Stortinget: hacking av e-post kontoer https://www.digi.no/artikler/stortinget-har-vaert-utsatt-for-et-omfattende-it-angrep-innbrudd-i-flere-epostkontoer/498529
7 372 Datainnbrudd ved NHH https://www.digi.no/artikler/datainnbrudd-hos-nhh-passord-stjalet-fra-vpn-tjeneste-med-kjent-sikkerhetshull/497000
8 372 Personvern definisjon https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/
9 374 Facebook personinfo: 50 mill brukere rammet  https://forskning.no/ny-data-demografi/den-verste-saken-i-facebooks-historie/279583
10 374 Facebookdata spredt til Cambrudge Analytica https://www.ft.com/content/2034da4e-2988-11e8-b27e-cc62a39d57a0
11 375 100.000 nordmenn utsatt for ID-tyveri  https://norsis.no/ny-undersokelse-over-100-000-nordmenn-har-opplevd-id-tyveri-de-siste-to-arene/
12 376 Eksempel på ID-tyveri https://dinside.dagbladet.no/okonomi/hva-gjor-jeg-etter-id-tyveri/61287956
13 376 Info om hvordan unngå ID-tyveri https://nettvett.no/id-tyveri/
14 378 Grunnprinsipper for å beskytte IT-systemer  https://nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-og-anbefalinger/grunnprinsipper-for-ikt-sikkerhet-2-0/introduksjon-1/
15 379 Datatilsynet https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/informasjonssikkerhet-internkontroll/etablere-internkontroll/iverksette-styringssystem-for-informasjonssikkerhet/
16 386 Artikkel om overvåking i Kina https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4?r=US&IR=T&IR=T/#a-prototype-blacklist-already-exists-and-has-been-used-to-punish-people-7
17 386 Overvåking i Kina: rangering av borgere https://www.nrk.no/urix/kina-har-begynt-a-rangere-borgere_-straffes-med-reiseforbud-og-skolenekt-1.13997936
18 389 KI: Størst nytteverdi og skadepotensial https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017
19 392 Ansvarlig og pålitelig kunstig intelligens https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai