Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter > Kapittel 4 Digitale data