Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter > Kapittel 8 Internett og web