Digitalisering for økonomer > Ressurser > Web-lenker til bokens fotnoter > Kapittel 9 Applikasjoner og applikasjonsarkitektur